Skip to content

We zijn trots dat we eind 2023 niveau 5 van de CO2-Prestatieladder hebben behaald. Graag geven we je een update van onze CO2-footprint en onze genomen reductiemaatregelen om onze doelstellingen voor 2026 te bereiken.

Toename CO2-uitstoot

We zijn sterk gegroeid als organisatie. Met als gevolg dat onze CO2-uitstoot gestegen is tot 468 ton, een toename van 15,18% ten opzichte van onze omzet. Onze CO2-uitstoot is als volgt verdeeld:

• Scope 1 (wagenpark): 415 ton CO2 (stijging van 50%)
• Scope 2 & zakelijke reizen: 53 ton CO2
• Scope 2: 0 ton CO2 (daling van 100%)
• Zakelijke reizen: 53 ton CO2 (stijging van 82%)

Ambitieuze doelstellingen

Onze doelstellingen voor 2026 zijn ambitieus, maar waar een wil is, is een weg!

• Scope 1: reductie van 33%
• Scope 2: reductie van 100%
• Zakelijke reizen: reductie van 5%

Verplicht HVO diesel

Om deze doelstellingen te behalen hebben wij een belangrijke maatregel genomen. Alle werknemers die rijden met auto’s uit ons wagenpark worden verplicht over te stappen naar HVO diesel. HVO diesel is een duurzaam alternatief dat de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert. Daarnaast compenseren we de resterende CO2-uitstoot door te investeren in projecten zoals herbebossing en duurzame energie.

Back To Top