Skip to content
Impact Defensie-Breedweer

Het nieuws kan de wereld in: Breedweer Facilitaire Diensten gaat impact maken met de Rijksoverheid en bij Defensie. Vanaf september gebruiken wij onze dienstverlening als middel om samen invulling te geven aan de Sustainable Development Goals met behulp van de tools van SUB | Sustainable Boost. Commercieel directeur Jack Stuifbergen vertelt over de unieke aanbesteding van de categorie Schoonmaak Rijk.

Vraag naar impact

‘Ik ben ontzettend blij dat wij deze aanbesteding gewonnen hebben,’ begint Jack zijn verhaal met een glimlach van oor tot oor. ‘In opdracht van de categorie Schoonmaak en het Ministerie van SZW gaan we voor Defensie de schoonmaak en glasbewassing verzorgen in het zuiden van het land. Maar ik was al ontzettend blij omdat Defensie in deze aanbesteding om impact heeft gevraagd. Die impact gaan we samen met hen realiseren.

Het gaat niet alleen over de inkoop van een specifieke dienst maar juist over de maatschappelijke waarde die je kunt creëren door gebruik te maken van die dienst.’

Unieke aanbesteding

Jack vertelt dat veel partijen een product of dienst nog steeds op de ouderwetse manier inkopen. ‘De categorie Schoonmaak Rijk en Defensie geven het goede voorbeeld, het gaat niet alleen over de inkoop van die specifieke dienst maar juist over de maatschappelijke waarde die je kunt creëren door gebruik te maken van die dienst.’ De aanpak bij een aanbesteding op deze grote schaal is uniek. Er zijn vier vragen gesteld die niet over schoonmaak gaan, maar over maatschappelijk rendement. Vragen over klimaat, social return, grip en samenwerking. Samenwerking is volgens Jack het belangrijkste onderdeel bij deze opdracht.  ‘Ik kan allerlei mooie dingen roepen over circulaire businessmodellen en koffieprut in handzeep veranderen, maar dat kan ik niet alleen. Intrinsiek gemotiveerde opdrachtgevers zijn een must om die woorden waar te maken. En die motivatie heeft Defensie met deze unieke aanbesteding absoluut laten zien.’

Kwetsbare groepen duurzaam richting arbeid brengen

‘Met deze opdracht kunnen we ruim honderd mensen vanuit een kwetsbare doelgroep duurzaam richting arbeid brengen,’ aldus Jack. ‘Zodat zij zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In de aanbesteding is gevraagd om een CO2-neutrale dienstverlening in uiterlijk 2030 te realiseren. Die termijn hebben wij verkort: al in 2026 zorgen wij voor die CO2-neutrale dienstverlening. Daarmee helpen wij de categorie Schoonmaak en Defensie met het realiseren van hun doelstelling. Om die doelen te bereiken gaan wij intens samenwerken waarbij wij gebruik maken van de tools van SUB | Sustainable Boost. De tools zijn data driven; hiermee maken we onze doelen inzichtelijk, meetbaar én aantoonbaar voor onszelf en voor onze stakeholders. Zodat wij maximale impact kunnen maken en de mooie resultaten een voorbeeld kunnen zijn voor andere partijen.’

Revolutie in schoonmaakland

Breedweer wil een ware revolutie in schoonmaakland veroorzaken. ‘Die revolutie is al gaande, maar nog niet op deze schaal,’ legt Jack uit. ‘Wij willen de discussie aanwakkeren over maatschappelijk rendement. Daarbij verwijs ik graag naar onze website en de quote, Niet lullen, maar impact maken. Het gaat niet over hoe we het sopdoekje over het bureau bewegen, maar om de waarde die je creëert met die beweging. Als schoonmaakbranche kunnen we hierin een voorbeeldrol vervullen en laten zien dat dit echt mogelijk is. Met deze prachtige opdracht bij Defensie hebben wij de slagkracht dat waar te maken. Die revolutie in schoonmaakland brengen wij in een stroomversnelling.’

Maatschappelijke rendement wordt dé trend

‘Graag willen wij andere bedrijven ook enthousiasmeren om impact te maken. Weet je niet waar je moet beginnen? Wij helpen je graag! De tijd van maximale aandeelhouderswaarde creëren is voorbij. De trend? Creatie van maximaal maatschappelijk rendement!’

Back To Top