Skip to content

Begin van het jaar was onze Broeder Tuck even ziek. Naast dat hij door de Arbodienst van de werkgever benaderd werd, moest hij ook voor het UWV een vragenlijst invullen. Hij vertelt je graag over zijn ervaring met de vragenlijst.

Allereerst vraag ik mij af waarom ik deze vragenlijst In het verleden niet in hoefde te vullen en nu wel. Ik neem een kijkje op de site van het UWV en zie ik dat ik voor een antwoord op deze vraag naar het UWV kan bellen, met hen kan chatten, maar geen normale mail kan sturen. Ik ken mij zelf, bij telefoongesprekken met het UWV word ik snel boos en bij chatten voel ik me opgejaagd. Daarom besluit ik een klacht in te dienen en daar mijn vraag in te zetten.

Mijn UWV

Twee weken later krijg ik een vriendelijke brief terug met het volgende antwoord: “U ontvangt een Wajong uitkering en u kunt ons via ‘Mijn UWV’ prima mailen. Helaas is mailen via een direct emailadres niet mogelijk.” Mijn vervolgvraag stel ik wederom in de vorm van een klacht. “Geachte mevrouw X, de laatste tien jaar heb ik geen euro Wajong ontvangen, maar ik ben wel een paar uur minder gaan werken. Administratief kan ik misschien nog als Wajonger bij jullie te boek staan, maar ik ben al meer dan tien jaar niet op ‘Mijn UWV’ geweest en het stoort mij dat het UWV geen rekening houdt met de beperkingen van ingeschreven mensen. In het klachtenregister zie ik tevens dat mijn klacht geen oordeel gekregen heeft. Kunt u aangeven hoe het management geïnformeerd wordt over mijn klacht?”

Een paar weken later kreeg ik wederom een vriendelijke brief terug. Het antwoord: “U staat ons systeem als Wajong-gerechtigde en u kunt ervan op aan dat uw klacht bij het management bekend wordt”. Helaas geen woord over mijn opmerking dat ik niet op het platform kom en dus al hun berichten mis.

Inrichten communicatiekanalen

Het blijft jammer dat voor medewerkers van het UWV kennelijk het systeem belangrijker is dan de betrokkenen. Ook stelt het UWV dat ik iemand uit mijn netwerk zou moeten gebruiken om te communiceren. Dat is natuurlijk zo, maar iedereen moet zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Dat wil ik ook en daarvoor ben ik mondig genoeg. Ik vind dat een organisatie met als corebusiness mensen met een begeleidingsvraag begeleiden, bij de inrichting van haar communicatiekanalen rekening zou moeten houden met de vaardigheden van de betrokkenen.

Inmiddels is er het een en ander in gang gezet bij het UWV maar alleen omdat Broeder Tuck weet waar hij moet zijn. Heeft u tips voor de klachtenambassadeurs van het UWV?

Back To Top