Skip to content

Vlak voor kerst had onze Broeder Tuck een ontmoeting op het hoofdkantoor van het UWV. Hij verwondert zich over de omgang met het begrip ‘de menselijke maat’.

Klantcontactcentrum op slot

Net als tijdens mijn vorige bezoek aan het UWV, valt mij oog direct op het houten bouwsel, ofwel Klantcontactcentrum, in de hal. Ik loop erop af en lees een informatiebord met een uitnodigende tekst, ‘Neem kennis van de innovaties’. Het is nog echter nog altijd afgesloten. Vorige keer maakte ik een opmerking hierover en ik ben benieuwd of er wat mee gedaan is. De boodschap van het UWV? ‘Wij hebben er naar gekeken, maar het blijft zoals het is.’

Belangrijke experimenten

Het UWV is bezig om alle brieven aan te passen, zodat zij voor iedereen te begrijpen zijn. Ook zet het UWV zich in om ingeschrevenen weer persoonlijk te gaan benaderen. De bezoekers hoeven nu namelijk niet meer direct hun paspoort te tonen en hoeven geen nummertje meer te trekken. Zij worden dus weer echt als persoon gezien. Een supermooie ontwikkeling die eigenlijk heel normaal zou moeten zijn.

Haaks op het streven

Op de site van het UWV lees ik dat het terugbrengen van de menselijke maat een speerpunt is. Er wordt gesproken over een onderzoek, maar ik vind dit onderzoek niet terug. Jammer, maar dit staat nog niet haaks op het streven, het volgende wel:

Ik krijg een brief van het UWV waarin staat: ‘Ín het kader van betere dienstverlening wordt het bezoekadres gewijzigd’. In de brief volgt geen uitleg waarom dit beter zou zijn. Het komt erop neer dat de bezoeklocatie verder weg komt te liggen, namelijk aan de andere kant van de Rijn. Zeker voor mensen die niet over een transportmiddel beschikken, betekent dit echt een barrière.

Graag wil ik hier meer over weten en besluit ik een mail te sturen. Ik ken mijzelf en weet dat ik mij geweldig op kan winden aan de telefoon. Ook het chatten met een medewerker is voor mij geen optie omdat ik mijn vraag soms precies wil formuleren en dat kost zeeën van tijd via de chat. Ik ga op zoek naar een emailadres, maar wat blijkt? Ik kan geen ‘gewone’ email naar het UWV sturen, omdat er dan diefstal van persoonlijke gegevens zou kunnen plaatsvinden. Een lastige kwestie, maar om nu om die reden een heel kanaal te blokkeren, vind ik overdreven en het maakt de door mij ervaren afstand tussen het UWV en mij als ingeschrevene alleen maar groter.

Dit zijn van die kleine dingen die voor ingeschrevenen een groot verschil kunnen maken. Ze zorgen er namelijk voor dat het UWV voor iedereen gemakkelijker benaderbaar wordt.

 

Back To Top