Skip to content

Broeder Tuck is bezig afspraken te maken met inclusieve ondernemers. Daar ligt -volgens Tuck zelf- niet zijn sterke punt, dus vandaar een column als intermezzo.

Carola had gelijk: De kamer heeft meer autisten nodig en moet autismevriendelijker worden.

Een aantal jaren geleden heb ik met -toen nog- kamerlid Carola Schouten geluncht in de Tweede Kamer. Zij zei: ‘Willem, je moet de politiek in’. Dat wees ik resoluut af want dan zou ik standpunten moeten verdedigen waar ik het niet mee eens ben en daar zou ik het erg moeilijk mee hebben. Sinds die tijd ben ik de politiek wel beter gaan volgen en ben tot de conclusie gekomen dat de Tweede Kamer misschien wel de meest onvriendelijke werkplek van Nederland is. De waan van de dag regeert. Er wordt meer over bijzaken -de koetjes en kalfjes van het Binnenhof- dan over hoofdzaken gesproken. Het allerergste is echter dat de Kamer willens en wetens met grote regelmaat onjuist of onvolledig geïnformeerd wordt omdat het de minister goed uitkomt.

Hoe zou een kamer met meer mensen met autisme en een autismevriendelijker werkwijze eruitzien? Het eerste wat zou gebeuren, is dat de voorzitter veel meer zou afhameren. Beantwoordt een minister of iemand op het spreekgestoelte een vraag niet, maar praat er omheen? Dan verdedigt de Kamervoorzitter het recht op informatie van de Kamer en eist dat de vraag beantwoord wordt. Er zouden ook veel meer en sneller excuses gemaakt worden. Iedereen kan fouten maken maar als dat gebeurt, is het belangrijk dat je het uit jezelf zegt en niet pas als het via de media bekend wordt. En geen gescheld of insinuaties op de persoon. Woorden als tuig, gek enzovoort passen niet bij de voorbeeldfunctie van de Twee Kamer. Tot slot zouden er veel minder moties worden ingediend, want de meeste autisten concentreren zich graag op de hoofdzaak en zijn niet bezig om te scoren in de media. Kortom, ik ben ervan overtuigd, dat na een gewenningsperiode, er veel effectiever vergaderd zou worden en dat de minister niet wegkomt met het niet beantwoorden van vragen.

Disclaimer: Ik gebruik bewust het woord autisten in dit artikel ondanks dat ik hiermee sommigen zal raken. Ik erken dat iedereen veel meer is dan alleen zijn autisme, maar voor een vlotlezend verhaal is een woord nu eenmaal krachtiger dan “mensen met autisme “of mensen uit het autismespectrum. Zolang er met respect over de mensen met autisme geschreven wordt, zie ik geen minpunten in het gebruik van het woord autist.

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Beeld: ©RVD Ð Valerie Kuypers en Martijn Beekman

.

Back To Top