Skip to content
Diversiteit - Marc

De facilitaire -en schoonmaakbranche in het bijzonder is al jarenlang voorloper in diversiteit. Bij grotere schoonmaakbedrijven zijn soms tot wel 50 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Bij Breedweer werken ruim 30 verschillende nationaliteiten. Maar diversiteit gaat verder dan nationaliteiten alleen. Senior accountmanager Marc Schokker vertelt meer over diversiteit in schoonmaakland en de voortrekkersrol die Breedweer daarin graag vervult.

Diverse diversiteit

Naast diversiteit in nationaliteit kennen we uiteraard ook de verhouding mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, verschillende religies en geaardheden. En omdat we de deelname van hen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen vergroten, zijn doelgroepen zoals Wajongers, uitkeringsgerechtigden (WW, Bijstand, WIA), uitvaljongeren, statushouders en ex-gedetineerden ook steeds beter vertegenwoordigd. Bij Breedweer zijn deze doelgroepen onze core business met 38% deelname. Maar er is nog een groep die onderbelicht is en waarover helaas nog veel misvattingen in de maatschappij bestaan: de LHBTIQ+’ers.

Waar staat LHBTIQ voor?

Als je aan willekeurige mensen vraagt waar de letters LHBTIQ voor staan, komt men vaak niet verder dan de eerste drie, misschien vier: Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Intersekse en Queer. De + staat voor al die andere mogelijkheden waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit kunnen benoemen. Daarnaast komen er steeds vaker twee andere letters bij, de A en P: Aseksueel en Panseksueel. Wat betekenen die verschillende letters nu precies?

De eerste vier weet iedereen denk ik wel en behoeven geen verdere uitleg, alhoewel ikzelf merk dat er over transgenders veel onduidelijkheid bestaat en de wildste verhalen rondgaan. De transgenders vormen dan ook een grote en gedifferentieerde groep van post-op transgenders tot in-the-closet travestieten / crossdressers. Het gaat te ver om die verschillen hier allemaal te benoemen, maar ik wil wel de laatste onbekende letters toelichten:
De i – Intersekse personen zijn geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Iemand heeft bijvoorbeeld een niet volgroeide penis en een vagina-ingang of baarmoeder. Of iemand is geboren met een vulva en een grote clitoris die op een penis lijkt.
De q – Queer betekent eigenlijk ‘vreemd’; er is niet echt een goede Nederlandse vertaling voor. Het staat voor een open, brede genderidentiteit en/of seksuele identiteit. Vaak noemen mensen zichzelf queer als ze zichzelf niet een vaststaande gender en/of seksuele identiteit toekennen, of die afwijzen.
De a – Aseksuelen hebben geen interesse in seks. Je bent aseksueel als je geen verlangens of lusten herkent wanneer je wordt blootgesteld aan seksuele prikkels. Zowel mannen als vrouwen kunnen aseksueel zijn.
De p – Panseksuelen kunnen verliefd worden op iedere gender. Het maakt voor hen niet uit of het een man of een vrouw is of er tussenin zit.

Tijd voor verandering

Goed om te weten waar LHBTIQ voor staat, maar wat hebben we eraan? Welnu, het is een grote groep mensen die zich binnen de kaders van de LHBTIQ+ gemeenschap identificeert. In Nederland ongeveer 7 à 8%, ofwel 1 op de 12 tot 15 personen. Veel van die personen durven er (nog steeds) niet vrij voor uit te komen dat zij tot de LHBTIQ+ gemeenschap behoren. En dat moet echt veranderen!

Draag jij binnen jouw organisatie bij aan een veilige cultuur en omgeving voor LHBTIQ+’ers?

Een voortrekkersrol vervullen

Laten we daar nu binnen de facilitaire branche een voortrekkersrol in gaan vervullen. Meer diversiteit betekent ook de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van iedereen met een LHBTIQ+ geaardheid/persoonlijkheid. Draag jij binnen jouw organisatie bij aan een veilige cultuur en omgeving voor LHBTIQ+’ers? Veilig om zichzelf te kunnen en mogen zijn onder alle collega’s? Zonder schijnheiligheid en gedoe achter de rug om? Bedenk dat onder jouw collega’s met wie je fijn en plezierig samenwerkt, misschien wel LHBTIQ+’ers kunnen zijn die zich nog nooit hebben durven uiten. Daarom: samen creëren we een veilige werkplek voor iedereen. Bij Breedweer is dat al zo. Ik kan en mag mezelf zijn bij dit mooie inclusieve bedrijf. En daar ben ik dankbaar voor.

Lees ook het interview met Marc over zijn werk bij Breedweer: ‘Impactmaker in hart en nieren’.

Back To Top