Skip to content

Wil jij weten waar jouw organisatie staat op gebied van duurzaamheid? Welke stappen je moet nemen om te voldoen aan wet- en regelgeving? En hoe je dit inzichtelijk en meetbaar kunt maken? Met de online tools van Sustainable Boost (SUB) is dat eenvoudig te realiseren. Jeroen Zonneveld en Babs Mammen-van der Zon vertellen graag alles over hun droom: de bedrijfsvoering van organisaties veranderen. Samen maken ze met SUB de bedrijfsvoering van organisaties duurzaam, betekenisvol en toekomstbestendig. Hiermee zetten ze het belang van jou – als stakeholder – voorop.

Een duurzaamheidsrevolutie in de (facilitaire) bedrijfsvoering

Wil jij weten waar jouw organisatie staat op gebied van duurzaamheid? Welke stappen je moet nemen om te voldoen aan wet- en regelgeving? En hoe je dit inzichtelijk en meetbaar kunt maken? Met de online tools van Sustainable Boost (SUB) is dat eenvoudig te realiseren. Jeroen Zonneveld en Babs Mammen-van der Zon vertellen graag alles over hun droom: de bedrijfsvoering van organisaties veranderen. Samen maken ze met SUB de bedrijfsvoering van organisaties duurzaam, betekenisvol en toekomstbestendig. Hiermee zetten ze het belang van jou – als stakeholder – voorop.

Het begin

Als hoofd inkoop facilitair bij een groot schoolbestuur was Jeroen altijd bezig met de vraag hoe je contracten af kon sluiten met leveranciers waar beide partijen blij van werden. Denken vanuit gemeenschappelijk belang en het creëren van kansen in het onderwijs. Hij maakt de stap naar een inkoopadviesbureau en het leven lacht hem toe als hij in 2015 vader wordt. ‘Een paar maanden later werd ik bewust van het feit dat het leven aan een zijden draadje hangt. Ik verloor mijn moeder en mijn vriend en dacht ik moet het nu anders gaan doen,’ aldus Jeroen.

Jeroen start in het pand van Breedweer met het geven van trainingen om de afstand tussen vragen van inkopers en de markt die daar geen passend antwoord op heeft te verkleinen. ‘Daarnaast assisteerde ik Jack bij het inschrijven op aanbestedingen. In 2017 maakte ik kennis met Babs en we voelden direct dat wij door het bundelen van onze krachten meer impact konden maken. ‘ Babs: ‘Op interim basis had ik tien jaar mijn tijd en expertise beschikbaar gesteld aan diverse klanten. Samen bestudeerden Jeroen en ik duurzaamheidskansen en wetgeving en werkten een Sustainable routekaart uit. De vraag was hoe wij inzicht, bewustwording en verbinding bij organisaties konden realiseren.’

Gebrek aan kennis

Gebrek aan de juiste kennis is het probleem bij veel organisaties. Directie en bestuurders weten dat ze aan de slag moeten met het thema duurzaamheid om geloofwaardig te blijven. Maar dan moet dat wel gedragen worden door de hele organisatie, anders werkt het niet. Jeroen: ’Wij zien dat veel organisaties bij aanbestedingen de hulp inschakelen van inkoopadviesbureaus. Deze gebruiken echter vaak dezelfde standaardbestekken en standaard uitvragen, een beetje aangepast, voor verschillende klanten. De bureaus brengen niet de juiste kennis over de Sustainable Development Goals en over hoe je met sociale duurzame ondernemers als Breedweer impact kunt maken. En dat is zo hard nodig.’

Duidelijke communicatie

‘De vraag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is in een stroomversnelling gekomen,’ vertelt Jeroen. ‘Een perfect voorbeeld is Shell. Tien jaar terug werden zij bedolven onder stapels open sollicitaties van jonge talentvolle schoolverlaters. Die sollicitaties gaan nu naar een bedrijf als Tony Chocolonely. Generatie Z gaat voor bedrijven die maatschappelijke impact maken. Je moet dus zowel intern als extern je impact duidelijk communiceren en daarvoor heb je de juiste tools nodig.’

De SUB-tools

We zien steeds meer richtlijnen en maatregelen op het gebied van duurzaamheid onze kant opkomen. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit de EU. Daarom gebruiken wij de SDG’s in onze tools als de ‘kapstokjes’ waar we alle thema’s en doelen aan ophangen. Onze SUB-barometer helpt organisaties op een laagdrempelige manier hun duurzaamheidsprofiel in kaart te brengen. We zetten stakeholders, werkzaam op verschillende disciplines binnen een organisatie, bij elkaar en laten hen nadenken over duurzaamheid. Aan de hand van thema’s stellen we gericht vragen, brengen de huidige situatie in kaart en dagen hen uit duurzaamheidsdoelen op te stellen en te vertalen in concrete maatregelen.’ Babs: ‘Daarnaast helpt ons SUB-dashboard om met concrete KPI’s te rapporteren over de bijdrage aan de SDG-indicatoren en de maatschappelijke impact die gecreëerd wordt. Gebruik dit dashboard op je website, in communicatie uitingen en maak jezelf accountable.’

Hoe inspirerend is het als een klant binnenkomt bij de receptie en op een groot scherm deze resultaten geprojecteerd ziet?

Samen impact maken

‘Breedweer gebruikt onze tools om samen met opdrachtgevers impact te maken. Je ziet veel losse duurzame initiatieven. Heel positief, maar belangrijk is om naar de totaaloplossing te kijken. Samen met Breedweer zorgen wij ervoor dat partijen daadwerkelijk met elkaar aan tafel schuiven. Alleen op die manier maak je impact,’ besluit Babs.

Back To Top