Skip to content

Wat houdt SDG 1 in?

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Oftewel niemand mag minder dan 1,90 dollar per dag te besteden hebben. Daarnaast moeten alle landen zich inzetten voor betere systemen op het gebied van sociale zekerheid. Sociale systemen die zorgen voor mensen die door werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap niet deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. En tot slot dient iedereen recht te hebben op economische middelen als land, technologie, financiële dienstverlening en werk.

Hoe geeft Breedweer invulling aan SDG 1?

Door kwetsbare groepen duurzaam richting arbeid te brengen. Dat is ons primaire doel! Zo kunnen ze uiteindelijk zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien. Wij geven iedereen de kans om zichzelf te ontwikkelen. Als social enterprise hebben wij in 2020 PSO-Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.  Een groot deel van ons personeelsbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen doet ertoe, ongeacht religie, huidskleur of afkomst.

SDG 1
Back To Top