Skip to content
Werken met autisme-Breedweer

Zijn hele werkende leven merkt Willem dat hij anders is dan anderen. Nadat hij op 28-jarige leeftijd voor de zoveelste keer zijn baan verliest, besluit hij dat het niet aan zijn intelligentie of inzet moet liggen. Hij stapt naar de huisarts en krijgt de diagnose autisme. Openhartig vertelt Willem over hoe het is om autisme te hebben en hoe hij deze ervaring bij Breedweer gebruikt in zijn functie als netwerker voor de inclusieve arbeidsmarkt.

Diagnose autisme

Willem van Spaendonck is het product van twee psychologen. Na de mavo, doorloopt hij de havo en vervolgens de laboratoriumschool en een dagopleiding SPD. ‘Mijn ouders hebben me altijd alle rust en ruimte gegeven om mezelf te ontwikkelen,’ aldus Willem. ‘Dat was ook de reden waarom ze me eerst naar mavo hebben gestuurd, terwijl ik makkelijk direct naar de havo had gekund.’ Met zijn diploma’s op zak begint Willem aan zijn werkende carrière, maar nergens houdt hij het lang vol. Pas als hij de diagnose autisme heeft gekregen, snapt hij waarom.

Werken met autisme

Iemand met autisme verwerkt informatie anders dan de meeste mensen. ‘Het is moeilijk om informatie te filteren omdat ik veel prikkels tegelijk krijgt. Voor mij persoonlijk is vooral communicatie een uitdaging.’ Nadat hij gediagnostiseerd is met autisme is Willem 10 jaar werkzaam voor U-Stal. Hij ontdekt dat hij ontzettend goed is in netwerken en wordt ongemerkt een uithangbord voor de inclusieve doelgroep. Willem bezoekt veel bijeenkomsten voor werkgevers en mensen met autisme en besluit zijn eigen bijeenkomsten te organiseren waarbij juist mensen met autisme op het podium staan.

Kennismaking met Breedweer

Via zijn netwerk voor de inclusieve arbeidsmarkt leert hij Jack Stuifbergen, een van de drie directeuren van Breedweer kennen. ‘Vanaf het eerste moment was daar een klik. Wij zitten absoluut op één lijn. Dat wil zeggen: niet altijd diplomatiek zijn en ergens omheen lullen, maar gewoon direct zijn. Het is tenslotte tijd voor actie.’ Ook met directeur Henk van Eijk, die hij op een bijeenkomst van De Omslag ontmoet, klikt het direct. Toen ik besloot dat het tijd was om ander werk te zoeken, zijn we met z’n drieën tot mijn huidige functie bij Breedweer gekomen.’

Mijn autisme zorgt ervoor dat ik soms sociaal wat onhandig ben, maar zorgt tevens voor een gunfactor.

Autisme en netwerken

Als netwerker voor de inclusieve arbeidsmarkt is het Willems taak om invulling te geven aan de missie van Breedweer: zoveel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven om zichzelf duurzaam te ontwikkelen. ‘Wat de voordelen van autisme voor een netwerker zijn? Ik vang dingen anders op dan niet-autistische personen. Daar kan ik mijn voordeel mee doen, door juist op één belangrijke punt te focussen. En doordat ik weinig gevoel heb voor maatschappelijke verhoudingen, stap ik zonder gene op iedereen af. Mijn autisme zorgt ervoor dat ik soms sociaal wat onhandig ben, maar in combinatie met mijn persoonlijkheid leidt dat tot de zogenaamde gunfactor en krijg ik deuren makkelijker geopend. Zolang je er maar open over bent.’

Toegevoegde waarde Breedweer

In het begin was Willem sceptisch over zijn toegevoegde waarde voor Breedweer. Maar nadat hij onlangs een gesprek met gemeente Amersfoort had, zijn die twijfels verdwenen als sneeuw voor de zon. ‘Ik kreeg te horen dat ze het ontzettend fijn vonden om met een ervaringsdeskundige te spreken. Met iemand die de inclusieve arbeidsmarkt op een andere manier benadert en laat zien.’

‘Breedweer is een prachtig bedrijf om voor te werken,’ aldus Willem. ‘Je krijgt alle ruimte om je als jezelf te presenteren. Dat ik af en toe minder diplomatiek over kom, ook bij externe partijen, wordt niet als een probleem gezien maar juist als een sterk punt. Het past wel bij de activistische uitstraling van het bedrijf. Belangrijk is dat de medewerkers gelukkig zijn en shinen. Nou dat gaat wel lukken als ik zo mezelf kan zijn. Overigens heb ik nooit stil gestaan bij het slechte imago van de schoonmaakbranche. In mijn ogen is het echt een ambacht voor experts. Vanaf nu spreek ik ook altijd mijn waardering uit voor schoonmakers, omdat ik weet hoe fijn het is om gewaardeerd te worden.’

Iedereen verdient een kans

‘Iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Het is ontzettend belangrijk om zelfstandig een toekomst op te kunnen bouwen en deel uit te maken van de maatschappij. Ik grijp deze kans met beide handen aan en zal er alles aan doen om ook anderen deze kans te bieden en het gedachtengoed van Breedweer breed te verspreiden,’ besluit Willem zijn verhaal.

Back To Top