Skip to content

Niet lullen, maar CO2 reduceren!

Het is vijf over twaalf! De nood om samen in actie te komen voor een duurzame samenleving is hoog.

Wij hanteren de slogan ‘niet lullen, maar impact maken’ die je ook kunt vertalen naar ‘niet lullen, maar CO2 reduceren’. Verduurzamen is een must en tevens een absolute uitdaging. Dit hebben wij het afgelopen jaar aan den lijve ondervonden. We nemen je graag mee in ons CO2-beleid.

CO2-Prestatie

Duurzaamheid is een sleutelaspect van ons beleid. We zijn trots op onze certificering op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. In onze bedrijfsvoering komt ons milieubewustzijn tot uiting door onze gerichte inspanningen om CO2-emissies te verminderen.

Energie reductiedoelstellingen

Onze CO2-uitstoot, voornamelijk door fossiele brandstoffen, wordt gemonitord via de CO2-Prestatieladder. We hanteren duidelijke doelstellingen voor directe en indirecte energie-emissies. Voor scope 1 streven we naar 33% CO2-reductie in 2026 ten opzichte van 2021, mede door de inzet van elektrisch rijden en het gebruik van HVO-diesel. Voor scope 2 is ons doel 100% reductie middels de inkoop van groene stroom. Voor businesstravel is onze reductiedoelstelling 5%.

Impact in de keten

Onze focus ligt op het terugdringen van emissies in het transport van onze keten. We hebben middels de ketenanalyse een eerste inzicht gekregen in deze emissies en monitoren hierop de voortgang op onze reductiedoelstelling van 10% in 2026 .
Zie het document Ketenanalyse onderaannemers.

Voor meer informatie over onze duurzaamheidsinspanningen verwijzen we u naar ons CO2 Plan 2022: Emissies & Reductie; voor meer inzicht in ons CO2 Managementsysteem kunt u terecht bij het document CO2-Managementplan.

Documenten

Footprint 2023
CO2 Prestatieladder niveau 5-Certificaat
CO2 Prestatieladder niveau 3- Certificaat
Footprint 2021
Directiebeoordeling 2023
Voortgangsrapportage- H1 2023

Trek jij de stoute schoenen aan en ga je samen met ons voor maatschappelijk rendement?

Back To Top