Skip to content

Wat houdt SDG 12 in?

Duurzame consumptie- en productiepatronen. Door natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren en efficiënt te gebruiken, moeten we meer produceren met minder. Minder gebruik van vervuilende energiebronnen en ons drinkwater minder vervuilen en verspillen. Een betere verdeling van de voedselproductie en een halvering van de voedselverspilling in 2030. De productie moet schoner en daarbij dient de hele keten van bewust te zijn. Op naar een groene levensstijl.

Hoe geeft Breedweer invulling aan SDG 12?

Door maatschappelijk rendement te creëren bij onze opdrachtgevers. Dit gaat verder dan schoonmaakdienstverlening. Wij zetten aan tot de implementatie van circulaire businessmodellen en gaan voor zero waste. Onze doelen? Afvalreductie, hergebruik, recycling/circulariteit, vermindering grondstofverbruik en toepassen van duurzame materialen. We zetten afval, zoals papier en koffiedroes, om in panelen en zeep en betrekken jongeren (bijvoorbeeld studenten bij onze opdrachtgevers in het onderwijs) bij onze verbeterslagen.

Back To Top