Skip to content

Wat houdt SDG 17 in?

Partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Een mondiaal partnerschap tussen regeringen, bedrijven, burgers en organisaties is nodig om de doelen in 2030 te behalen. Op het gebied van technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen.

Hoe geeft Breedweer invulling aan SDG 17?

Door daadwerkelijk samen te werken. Wij gaan binnen een partnerschap veel verder dan alleen de schoonmaak en benutten waar mogelijk kansen om maatschappelijke impact te creëren. We betrekken hierbij leveranciers en partners van onze opdrachtgevers om samen invulling te geven aan de SDG’s. Tijdens leveranciersdialogen zetten wij aan om samen impact te maken. Impact maken kunnen we alleen samen.

Back To Top