Skip to content

‘Ons motto is dat Iedereen een kans verdient op de arbeidsmarkt. Schoonmaak is het perfecte middel om mensen vanuit een kwetsbare doelgroep duurzaam richting arbeid te brengen. Daar dragen wij als gemeente Leeuwarden graag ons steentje aan bij,’ aldus Jelle van Netten, hoofd FBDI (Facilitair Beheer & Documentaire Informatievoorziening) bij de Friese hoofdstad.

Het perfecte plaatje

‘De schoonmaak bij de gemeente werd jarenlang in de avonduren uitgevoerd door een commercieel bedrijf. Totdat het college besloot dat wij dat wilden laten verzorgen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,’ vertelt Jelle. We startten een samenwerking met Caparis, ons SW-bedrijf, nu voor dagschoonmaak. Dat was even wennen, maar leuk om nu ook iemand overdag daadwerkelijk te zien poetsen. Na vijf jaar was het contract afgelopen en schreven we een aanbesteding uit, de eerste volgens artikel 2.82. Alleen écht sociale ondernemingen voldoen aan dit artikel. Breedweer kwam met een prima verhaal, dat perfect in ons plaatje paste en zo begon onze samenwerking.’

Geen extra vervoersbewegingen en geen extra CO2-uitstoot.

De meerwaarde van Breedweer

‘Als gemeente Leeuwarden zien wij graag dat mensen vanuit de “kaartenbak” een kans krijgen en daarbij op de juiste manier begeleid worden. Als je mensen duurzaam richting arbeid brengt, haal je ze uit de uitkering en kunnen ze zelfstandig in hun levensonderhoud voldoen. Wij willen dat de mensen die hier werken, gelukkig zijn, goed in hun vel zitten en met plezier naar hun werk gaan. Breedweer is een leerwerkbedrijf waar medewerkers vanuit een kwetsbare positie met de juiste begeleiding een vak leren en door kunnen stromen naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Ook resultaatgericht schoonmaken moet je leren en vraagt extra begeleiding. Maar waarom zou je iets schoonmaken dat niet vies is? Alles valt of staat met de juiste begeleiding en aandacht voor het personeel. En laten dat nou net de speerpunten van Breedweer zijn,’ lacht Jelle.

Punten verdienen

Het contract dat de gemeente Leeuwarden met Breedweer gesloten heeft, kan steeds verlengd worden met een jaar door goed te presteren. ‘Waar ze punten mee scoren? Bijvoorbeeld met het lopen van DKS-en, het aanleveren van gespreksverslagen en het aantal mensen dat ze duurzaam richting arbeid brengen. Dat houdt iedereen scherp en tevreden. Zo maken we impact in Leeuwarden.’

Impact in Leeuwarden

‘Het gebouw moet schoon zijn, dat is een ding dat zeker is. Maar gemeente Leeuwarden staat voor die menselijke kant en dat wordt gedragen. Elke gemeente heeft sowieso een morele verplichting om iedereen uit de regio een kans te geven.’

Back To Top